Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie "Nadzieja"
   


 
 
 
 

 


Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"

ul. Daszyńskiego 25B
16-400 Suwałki
tel., fax (87)5671251
e-mail: stowarzyszenienadzieja@op.pl
w godzinach 700
-1400 od poniedziałku do piątku


 
strona sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
© Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
projekt strony - Justyna Chalecka, wykonanie - Dariusz Chalecki, rok 2010